profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Językowe środki perswazji w reklamie bibliografiapoleca84%
Język polski

Konspekt - Językowe środki perswazji w reklamie

Konspekt prezentacji maturalnej Temat: Językowe środki perswazji. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji i prasy, przedstaw efekty. I. Literatura podmiotu: • reklama prasowa marki Media Markt z hasłem „Media Markt - Nie dla...poleca80%
Język polski

Bibliografia - Językowe środki perswazji w reklamie

Część ustna egzaminu z języka polskiego – MATURA 2006 BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POMOCNICZE Imię i nazwisko: XXX XXX TEMAT: Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy. Przedstaw...poleca83%
Język polski

Zanalizuj i oceń językowe elementy perswazji w wybranych reklamach.

produktu i eliminować w kobietach ewentualna niepewność, czy oby na pewno na to zasłużyły. Środki językowe zawarte w tej reklamie to: - epitety: „większa objętość”, „pielęgnacyjna baza”, „podwójna maskara