profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Językowe środki perswazji w reklamiepoleca83%
Język polski

Językowe środki perswazji w reklamie

Mój temat prezentacji to: Językowe środki perswazji w reklamie. Na wstępie chciałbym przedstawić definicje reklamy, omówić jej podstawowe cele, cechy oraz mechanizmy, wstępnie powiem o perswazji oraz świecie jaki tworzy reklama. Reklama jest...poleca84%
Język polski

Językowe środki perswazji w reklamie - Konspekt

Konspekt prezentacji maturalnej Temat: Językowe środki perswazji. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji i prasy, przedstaw efekty. I. Literatura podmiotu: - reklama prasowa marki Media Markt z hasłem „Media Markt - Nie dla...poleca80%
Język polski

Językowe środki perswazji w reklamie - Bibliografia

Część ustna egzaminu z języka polskiego BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POMOCNICZE Imię i nazwisko: XXX XXX TEMAT: Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy. Przedstaw efekty. I....poleca83%


poleca84%
Język polski

Omów językowe środki perswazji na przykładach kilku wybranych reklam telewizyjnych radiowych i prasowych

Dominika: Językowe środki perswazji w reklamie [ONLINE] Olsztyn: Aktualizacja 11 marca 2011: Dostępny w : http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2011/03/ Językowe - środki - perswazji - w - reklamie . 4poleca83%
Język polski

Zanalizuj i oceń językowe elementy perswazji w wybranych reklamach.

kobietach ewentualna niepewność, czy oby na pewno na to zasłużyły. Środki językowe zawarte w tej reklamie to: - epitety: "większa objętość", "pielęgnacyjna baza", "podwójna maskarapoleca85%
Język polski

Dokonaj analizy języka reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata kreują- prezentacja maturalna

formie wypowiedzeń dodawane jest za pomocą obrazu i dźwięku, które w telewizji mają największy wpływ na widza. Dlatego w reklamie telewizyjnej jeśli chodzi o językowe środki stylistyczne, uwagę skupiapoleca83%
Język polski

Wpływ języka mediów na kształtowanie się współczesnej polszczyzny wśród uczniów

gwałtowność reakcji językowych. Te twory językowe , w przygniatającej większości przypadków, przejmowane są w niezmienionej formie. Monitoring, komputer, skaner. Procesor, ploter, wideo-są jasnymi