profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jednostki organizacyjne pomocy społecznejpoleca83%
Pedagogika

Działalność instytucji pomocy społecznej.

SPIS TREŚCI 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 3 1.1 opieka społeczna 1.2 pomoc społeczna 1.3 praca socjalna 2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 5 3. Elementy pomocy społecznej 10 4. Zasady pomocy społecznej 11 5. Rezydualna i...poleca87%
Socjologia

Praca socjalna w ciągu życia

Już od czasów starożytnej Grecji prowadzono działania na rzecz pomocy ludziom. Prowadzono terapie grupowe i niesiono pomoc potrzebującym. Praca socjalna jako zawód pojawiła się na początku XX wieku i jest dzisiaj profesją, która polega na...poleca84%
Polityka społeczna

Podstawowe elementy każdej instytucji

społecznej samorządu i uwarunkowany sytuacją finansową samorządu Specyficzne cechy instytucji pomocy społecznej : - Formalna organizacja - Społeczne finansowanie i odpowiedzialność - Brak motywu zyskupoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw sposoby rozwiązywania problemu biedy we współczesnej Polsce. Jakie działania mające na celu zwalczanie biedy powinny być podejmowane przez państwo, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe w dziedzinie polityki społecznej

podstawę funkcjonowania instytucji czy organizacji wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczeń opieki i pomocy społecznej jest jednym ze sposobów umożliwiających państwu wpływ na rozwiązanie problemupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Tradycje Pomocy Społecznej w Polsce

liczby i rozwój działalności rożnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, które uzupełniają działalność instytucji państwowych państwowych zakresie pomocy społecznej . Na przełomie XIX i XX wiekupoleca85%
Pedagogika

Geneza powstania pracy socjalnej

przyniósł ze sobą wzrost liczby i rozwój działalności różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych, które uzupełniały działalność instytucji państwowych w zakresie pomocy społecznejSpośród różnychpoleca84%
Socjologia

Wybierz i scharakteryzuj jedną z lokalnych organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.

organizacją pozarządową i zajmuje się niesieniem pomocy dla tych którzy tego potrzebują. Pomoc osobom bezdomnym Wśród licznych kategorii osób, którym Caritas w Polsce świadczy pomoc w sposób stały