profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jean Baudrillardpoleca87%
Kulturoznawstwo

Wejście postmodernizmu

Wejście postmodernizmu Postmodernizm (synonim – ponowoczesność) jest pojęciem niezmiernie pojemnym, używanym i nadużywanym w najróżniejszych kontekstach, często wykluczających się. Jest to jedno z tych słów-kluczy, którym warto się popisać...poleca84%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna, założenia, modernistyczny dyskurs edukacji,postmodernistyczne kontrowersje,

PEDAGOGIKA POSTMODERNISTYCZNA POSTMODERNIZM- czyli inaczej ponowoczesność, prad intelektualny i artystyczny rozwijajacy sie od lat 60. XX w.poczatkowo w USA potem w Europie Zachodniej w opozycji do dominujacej kultury,cechujacy sie zatarciem...poleca80%
Kulturoznawstwo

Koncepcje kultury współczesnej

Groźba buntu mas.Teoria Jose Ortega y Gasseta. Żyjemy w świecie brutalnej i bezwzględnej władzy mas. Kultura nowoczesna utożsamiana z kultura masowa „danina dawana pospolitości z biletem w reku” K.m. jest pewna nowa propozycja dana...poleca88%
Język polski

Definicja postmodernizmu na podstawie Imienia Róży

średniowieczu nie jako mediewista, ale jako pisarz. Jego powieść jest cytatem. Kolejnymi narzędziami artystycznymi postmodernizmu są ogromna erudycja i gra literacka jaką stosują pisarze. Mają onipoleca84%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. IMPULS, Kraków 2003; strpoleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od latpoleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

źródeł współczesnego kryzysu społecznego. Stąd też wiodący teoretyk postmodernizmu J.F- Lyotard, stawia postmodernistycznej filozofii potrójne zadanie. Pierwszym z nich byłoby uzasadnienie odrzuceniapoleca85%
Język polski

Postmodernizm filozoficzny.

W kulturze i filozofii II połowy XX wieku, bardzo wyraźnie zaznaczył się wpływ postmodernizmu . Ten kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny jest reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwa