profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jarosław Markiewiczpoleca85%
Język polski

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród"

Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji wiersza Jarosława Markiewicza pt.: „ Ogród ”. Poeta ten należał do „pokolenia ’68”. Lingwiści tego okresu skupiają, jak poeci poprzedniej generacji, uwagę na słowie poetyckim (ich rodowód...poleca85%
Język polski

Nowa Fala - pokolenie.

NOWA FALA Nowa Fala skupiała poetów debiutujących w połowie lat 60., dla których przeżyciem pokoleniowym był Marzec 1968 i Grudzień 1970. Czasami bywa nazywana także Pokoleniem '68. O środkiem, wokół którego zaczęło się skupiać środowisko...poleca85%
Dydaktyka

Morfologia dialogu

Zreferowany artykuł Markiewicza o morfologii dialogu. Teoria literatury.poleca85%
Pedagogika

Ks. Bronisław Markiewicz.

Ks. Bronisław Markiewicz Wybitny wychowawca, salezjanin, który posiadła zawodowe przygotowanie do pracy (studia pedagogiczne i psychologiczne we Lwowie, na UJ oraz praktyka w Turynie u boku ks. J