profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jan z Kijanpoleca80%
Język polski

Trzy nurty w literaturze barokowej: dworski, sarmacki i plebejski.

Barok jest kierunkiem we wszystkich dziedzinach sztuki, występujący w Europie, a następnie w Ameryce Łacińskiej od końca XVI do I połowy XVIII wieku. Najwcześniej został ukształtowany we Włoszech (manieryzm, marinizm) i w Hiszpanii (konceptyzm,...poleca83%
Język polski

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twórczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

W pewnym uproszczeniu mówimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy - nurt dworski - rozwijający się na dworach magnackich i królewskim; drugi to nurt ziemiański (sarmacki) - charakterystyczny dla...poleca80%
Język polski

Literatura baroku

Literatura tego okresu wykazująca związki z eur. zjawiskami baroku, wywodziła się z rozmaitych nurtów kulturowych, czerpała wzory z tradycji renes. (J. Kochanowski) i kultury sarmackiej; u źródeł jej rozwoju był kryzys renes. wizji świata,...poleca87%
Język polski

Jak postrzega sytuację człowieka w świecie literatura polskiego baroku? Rozważ problem analizując wybrane utwory literackie.

Barocco - w wolnym tłumaczeniu znaczy dziwny, oryginalny. Epoka ta nosi nazwę perły dziwnej i nietuzinkowej, lecz jednocześnie ogromnie wartościowej. Wiek XVII to okres na który przypada barok, jest to czas nie najszczęśliwszy dla świata i Europy....poleca84%
Język polski

Charakterystyka baroku w Polsce.

, przybywa ludzi wykształconych . Więcej ludzi ma dostęp do nauki i bierze się za pisarstwo. Upada znaczenie szlachty średniej, a do głosu dochodzi wielka magnateria. Literatura - 4 nurty : dworskipoleca85%
Język polski

Barok - sciąga

Molier-(Jean-Baptiste Poquelin) twórca Świętoszka Muzyka b-włochy Vivaldi, niem Jan Sebastian Bach, ang Henry Purcell, Friedrich Handel Nurty w b: dworski , sarmacki , metafizyczny, mieszczańskopoleca80%
Język polski

Barok - charakterystyka epoki.

prawomyślność wiary, wyraźnie określił, co należy uznać za katolickie w dziedzinie nauki, dyscypliny i zwyczajów kościelnych; wytyczył też jasno zasady sztuki, zwłaszcza sakralnej. Nurty literackiepoleca81%
Język polski

Barok - charakterystyka epoki

religijny - Szarzyński, Naborowski -nurt plebejski (lub plebejsko- mieszczański) - głównie literatura anonimowa Cechy literatury barokowej w Polsce - długowieczność - dwunurtowość (nurt dworski ipoleca85%
Język polski

Barok w Polsce.

ludzi ma dostęp do nauki i bierze się za pisarstwo. Upada znaczenie szlachty średniej, a do głosu dochodzi wielka magnateria. Literatura - 4 nurty : dworski (Jan Andrzej Morsztyn), rozwijający