profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie są przesłanki ochrony dóbr osobistychpoleca94%
Prawo

Dobra osobiste i ich ochrona.

Co to są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i...poleca85%
Edukacja europejska

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się. Wolność i tajemnica komunikowania się należy do wolności i praw osobistych zawartych w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r. . Przezpoleca82%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ochrona własności intelektualnej

, -różne postacie energii. Zakres ochrony DOBRA OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM chronione są począwszy od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. Ochrona ta jest co do zasadypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

W jaki sposób był i jest prawnie chroniony interes obywateli w państwie: niewolniczym, feudalnym, totalitarnym oraz demokratycznym?

W państwie niewolniczym podział ochrony obywateli był podzielony na ?ludzi wolnych? i ?niewolników?. Pod ochroną prawa byli ?ludzie wolni? byli właścicielami dóbr materialnych oraz niewolnikówpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Dzieci nie ryby – głos mają – czy aby na pewno ? Jak w świecie wyrosłym z dzieciństwa respektowane są prawa najmniejszych?

dobra . W wielu krajach islamskich dziewczęta nie mogą się kształcić, muszą zasłaniać twarze i są wydawane za mąż w bardzo młodym wieku, bez ich zgody. W Indiach, Bangladeszu oraz w wielu krajach afrykańskich dzieci zmuszane są do pracy ipoleca83%
Administracja

Prawo własności intelektualnej

dotyczy. 2) w znaczeniu podmiotowym: - rozumienie szerokie i ścisłe rozumienie szerokie - wszelkie prawo podmiotowe o charakterze cywilno-prawnym, które odnosi się do dobra intelektualnego określane