profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie prawa nadwał szlachcie przywilej warckipoleca83%
Historia

Przywileje nadane przez Władysława Jagiełłę

1388 rok-przywilej Piotrkowski. Potwierdzenie przywilejów nadanych przez Ludwika Węgierskiego(rok 1355-Buda, Koszyce-1374 rok) 1422-Przywilej Czerwiński(zakaz konfiiskaty majątku szlachty bez orzeczenia sądowego) 1423-Przywilej Warcki(przywileje...poleca85%
Historia

Proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów (1385-1572).

Plan pracy 1. Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego w procesie kształtowania się stanu szlacheckiego 2. Przywileje nadawane szlachcie przez Ludwika Węgierskiego i Władysława Jagiełłę 3. Ugruntowaniepolecab/d
Historia

Królowie Polski według Roczników Długosza

imię Władysław a trzy dni później odbył się ślub z Jadwigą. 4 marca 1386 r w Krakowie arcybiskup gnieźnieński Bodzenta koronował Władysława Jagiełłę na króla polski. Misja chrystianizacji Litwy