profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie czynniki historyczne złożyły się na rozwój renesansupoleca85%
Język polski

Opis epoki

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero...poleca83%
Język polski

Opis epoki baroku

i literaturze a innymi dziedzinami kultury, myśli społ. i życia społ. w różnych państwach i społeczeństwach, czego wynikiem był odmienny charakter epoki w różnych kulturach nar. (problematykę barokupoleca85%
Język polski

Odrodzenie - opis epoki

starożytności (renovatio antiquitais;), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w. Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiejpoleca82%
Język polski

"Pieta" - opis rzeźby

Michał Anioł (1475-1564) był rzeźbiarzem, malarzem, architektem i poetą, jednym z najznakomitszych artystów epoki renesansu. Najsłynniejszym jego dziełem jest „Pieta”, którą teraz opiszę. Rzeźbapoleca85%
Język polski

Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Juliusza Słowackiego „Rozłączenie”. Wskaż występujące cechy i motywy, charakterystyczne dla epoki romantyzmu.

„Rozłączenie” zawiera wiele cech charakterystycznych dla epoki romantyzmu. Utwór „Rozłączenie” jest liryką inwokacyjną o charakterze osobistego wyznania, którą podmiot liryczny kieruje do ukochanejpoleca83%
Język polski

Wzorce osobowe epoki średniowiecza odbiciem idei epoki.

Epoka średniowiecza ukształtowała kilka poglądów, którym ludzie tej epoki podporządkowali swoje życie. Poglądy te związane były z wiarą i z Bogiem. Według teocentryzmu centrum zainteresowań i uwagi