profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie były przyczyny Wiosny Ludów w Polscepoleca73%
Historia

Wiosna Ludów - przyczyny, skutki w Europie i Polsce.

WIOSNA LUDóW 1848 - 1849 r. Przyczyny w Europie: * niezadowolenie społeczeństw z ustaleń kongresu wiedeńskiego * domaganie się władzy przez burżuazję w zachodniej Europie * żądanie zjednoczenia we...