profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie były przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczegopoleca81%
Historia

Rządy Sanacji w Polsce

Rządy autorytarne głos w państwie należał do J. Piłsudskiego, a cały ustrój opierał się na jego autorytecie. Sanacja nie była partią polityczną, a jej zaplecze polityczne było bardzo różnorodne. Jednak w obliczu kończącej się kadencji sejmu i...poleca85%
Historia

Wielki kryzys gospodarczy w świecie

Źródła kryzysu Wielki kryzys gospodarczy w świecie to załamanie gospodarcze charakteryzujące się zmniejszeniem rozmiarów produkcji, nakładów inwestycyjnych, dochodów realnych społeczeństwa, którym towarzyszy wzrost bezrobocia, czasem także spadek...poleca85%
Historia

Wielki kryzys w latach 30-stych

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił widoczny rozwój gospodarki światowej. Spo-wodowane było to głownie zapotrzebowaniem militarnym wielkich mocarstw (czyli Niemiec, Anglii i USA) i postępem techniki ( wynalezienie chociażby samochodu bądź...poleca81%
Historia

Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933-przebieg

Moją pracę zacznę od wyjaśnienia słowa, które jest problemem tematu: „Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933”. Jest to załamanie gospodarcze charakteryzujące się zmniejszeniem rozmiarów produkcji, nakładów inwestycyjnych, dochodów realnych...poleca85%
Historia

Józef Piłsudski-moja ocena

majowy ), w ten sposób zapoczątkował okres sanacji . W latach 1926 - 1928 i w 1930 r .był premierem . W 1926 został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych . Po wiecachpoleca84%
Historia

Dokonaj oceny rządów sanacji po roku 1935

Rataj, który mianował nowy rząd. Premierem został prof. Kazimierz Bartel. Piłsudski został ministrem spraw woskowych. Okres rządów od 1926 do 1939 roku to rządy określane właśnie mianem sanacji , czylipoleca81%
Historia

Charakterystyka rządów sanacji w latach 1930-1939

Polsce rządy oparte na autorytecie marszałka Piłsudskiego, który osobiście nie przyjął najwyższych urzędów w państwie, ale w rzeczywistości to właśnie on pociągał za wszystkie sznurki. Okres po 1926poleca85%
Historia

Sanacja

totalitaryzacji życia kraju; z drugiej strony jednak polityka zagr. s. nie była w stanie zapewnić krajowi bezpieczeństwa i nie uchroniła go przed czwartym rozbiorem. Rządy sanacji przyniosły Polscepoleca88%
Historia

Realizacja programu sanacji w świetle realcji parlamentu z rządem.

partyjne rozgrywki po odzyskaniu niepodległości zmusiły Piłsudskiego do zamachu majowego i wprowadzeniu w przyszłości dyktatury. Rządy sanacji miały tez swoje sukcesy w latach 1937-1939 osiągnięto bowiem