profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jakie były przyczyny upadku Mezopotamiipoleca85%
Historia

Przyczyny powstania i upadków imperiów starożytnego wschodu.

Już za czasów starożytnych tworzyły się wielkie państwa władające ogromnymi terytoriami- pierwsze imperia. Najczęściej powstawały one drogą podbojów. Król Sargon Wielki w 2340r.p.n.e. podbił całą Mezopotamię i po raz pierwszy...poleca85%
Historia

Esej-proces kształtowania się imperiów bliskiego wschodu

. p.n.e. Do imperiów Bliskiego wschodu zaliczamy: imperium babilońskie,egipskie, asyryjskie i perskie. Mianem imperium, określa się państwo powstałe przez podporzadkowanie sobie zwykle w skutek podbojupoleca83%
Geografia

Migracje zarobkowe.

drugiej połowie XX wieku obszarem imigracyjnym stała się Europa. Napływ ludności związany był z: - zanikiem imperiów w wyniku dekolonizacji - koniunkturą gospodarczą i dużą podażą miejsc pracypoleca85%
Historia

Wierzenia i osiągnięcia starożytnych Egipcjan.

religijne starożytnego Bliskiego Wschodu można uznać za nadzwyczajne dziedzictwo ludzkości zarówno ze względu na bogactwo tradycji politeistycznych w cywilizacji Egiptu i Mezopotamii, jak i religiipoleca82%
Historia

Skutki II wojny Światowej

kolonialnymi, co doprowadziło do wzmocnienia ruchów niepodległościowych na obszarze Azji i Afryki. 6). Powstanie państw demokratycznych. 7). Znaczne zmalenie wielkich mocarstw. 8). Rozpad imperiówpoleca85%
Geografia

Turcja

Stambułu, miasta na granicy dwóch kontynentów. Ziemie tureckie w ciągu wieków wchodziły w skład imperiów : przez tysiąc lat stanowiły centrum imperium bizantyjskiego, przez niemal 500 lat - osmańskiego