profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie były przyczyny rewolucji w Angliipoleca86%
Historia

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie. Rewolucja burżuazyjna – typ antyfeudalnej rewolucji społecznej kierowanej przez burżuazję, prowadzącej do obalenia ustroju feudalnego i...poleca85%
Historia

Rewolucja w Anglii, Absolutyzm we Francji, Wojna trzydziestoletnia, Wojny Polski w XVII w.

Rewolucja w Anglii Przyczyny rewolucji: - konflikt między dynastią Stuartów(Jakub I, Karol I) i parlamentem. Władcy dążyli do zachowania rządów absolutycznych, rozwiązywali i nie powoływali par-lamentu, nakładali podatki bez zgody parlamentu....poleca85%
Historia

Rewolucja angielska

Rewolucja w Anglii Gentry [dżẹntry], w Anglii, od późnego średniowiecza, średnia i niższa szlachta (w odróżnieniu od arystokracji — nobility); nie stanowiła zamkniętej warstwy, kryterium przynależności do gentry stanowiło posiadanie ziemi....poleca83%
Historia

Przemiany ustrojowe w Anglii w XVI i XVII wieku

Henryk II był jednym z najwybitniejszych władców Anglii. Całe swoje panowanie poświęcił umacnianiu państwa oraz podniesieniu autorytetu władzy monarchy. Dążył on do sakralizacji swojej władzy i swojej osoby. Te dążenia spotkały się jednak z...poleca85%
Historia

Wykaż burżuazyjny charakter rewolucji francuskiej

służby wojskowej, nie mieli dostępu do urzędu oraz żadnych praw. Każdy stan był wewnętrznie zróżnicowany. Rewolucja ma charakter burżuazyjny , ponieważ to właśnie najbogatsi z burżuazji będą dążyć dopoleca85%
Historia

Znaczenie Wiosny Ludów

król i powołano burżuazyjny Rząd Tymczasowy. Przeprowadzono reformy takie jak dziesięciogodzinny dzień pracy czy powszechne prawo wyborcze. To właśnie było największym dokonaniem rewolucji -powszechne