profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jaka była sytuacja gospodarcza Polski po I wojnie światowejpoleca84%
Historia

Gospodarka Polski w XX-leciu międzywojennym.

I. WSTĘP <BR> <BR> <BR> <BR>W okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, gdyż był to czas odżywania kraju, który po tylu latach był rozdzielony pomiędzy trzech...poleca85%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wyd rzeniach z 11 listopad 1918 roku,kiedy to we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitul cji Niemiec kończąc w ten sposób okres I wojny świ towej.W Berlinie wybuchła rewolucja...poleca84%
Historia

Osiągnięcia II Rzeczpospolitej w sztuce i kulturze.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i zmienione warunki polityczne wpłynęły na rozwój kultury i artystyczne odzwierciedlenie w sztuce. W czasach niewoli czynnikiem integracyjnym naród w sensie kulturalnym i politycznym była literatura i...poleca85%
Historia

Co było największym osiągnięciem odrodzonej Polski?

Uważam, że największym sukcesem II Reczpospolitej po I wojnie światowej było dźwignięcie się z ogromnych zniszczeń spowodowanych wojną. Głównie odbudowa gospodarki, bez której to niemożliwe byłoby odrodzenie Polski. Dlaczego tak...poleca82%
Historia

Gospodarka Polski w okresie międzywojennym.

Polski w XX - leciu międzywojennym . II. SYTUACJA GOSPODARCZA W LATACH 1918/29 I wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, jak i zaborów pruskiego oraz austriackiego, którepoleca84%
Historia

Historia gospodarcza.

gosp. b) wykorzystania metod organizacji i zarządzania gospodarką c) poziomu techniki i technologii produkcji d) poziomu wykształcenia społeczeństwa i wysokich kwalifikacji kadr kierowniczych w