profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jaka była sytuacja ekonomiczna Polski po I wojnie światowejpoleca85%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wyd rzeniach z 11 listopad 1918 roku,kiedy to we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitul cji Niemiec kończąc w ten sposób okres I wojny świ towej.W Berlinie wybuchła rewolucja...poleca83%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej od pierwszej połowy XVII w. do XVIII w.

czasach kiedy panowali Jagiellonowie Polska była naprawdę krajem liczącym się w Europie. A gospodarka ? Pod tym względem Polska była bezkonkurencyjna. Rozwijała się gospodarka folwarczno-pańszczyźnianapoleca76%
Historia

Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII w.

, Stanisława Leszczyńskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Gospodarka w Rzeczpospolitej nie była na wysokim poziomie. Podczas, gdy Europa Zachodnia wchodziła w kapitalizm, manufaktury byłypoleca80%
Historia

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej:

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej : Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się państwa, gospodarka II Rzeczpospolitej odnosiła sukcesy gospodarcze. Najbardziejpoleca85%
Język polski

Periodyzacja Baroku w Polsce.

nieustających wojen z Moskwą, Tatarami, Turkami, Szwecją. Liczne konflikty wewnętrzne, m.in. powstanie Kozaków. Ostatnia wielka wygrana bitwa - 1683, ostatni sukces Rzeczpospolitej szlacheckiej. Polskipoleca81%
Historia

Charakterystyka czasów saskich

przeciw Szwecji, co wciągnęło Polskę w długotrwałą i wyniszczającą wojnę północną ( 1700 ? 1721 ). August II liczył na wprowadzenie rządów absolutnych w Rzeczpospolitej . W lipcu 1704 roku grupa