profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jaka była młodopolska koncepcja poetypoleca85%
Język polski

Młodopolskie koncepcje artysty i sztuki.

W tym okresie głoszone jest hasło: "Sztuka dla sztuki". Wyznaczało ono nadrzędną wartość sztuki, cel istnienia dla siebie samej, bez żadnych przyziemnych, utylitarnych celów. Jak widać jest to zerwanie z tym co było głoszone w pozytywiźmie...poleca85%
Język polski

Młodopolskie fascynacje przyrodą w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera

Temat lekcji: MŁODOPOLSKIE FASCYNACJE PRZYRODĄ W POEZJI KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA. Data: Klasa: Liczba grup: 4 Liczba osób w grupie: 7 Czas trwania: 45 minut Cele: Wiedza: - znapoleca85%
Język polski

Młodopolskie maski.

, dziwności, po prostu – inności. Aby zasłużyć na miano artysty , należało być indywidualnością, bijącą na głowę innych swą oryginalnością i świeżością sposobu postrzegania świata. Nie można też byłopoleca85%
Język polski

Nastroje młodopolskie w poezji tego okresu.

. Artyści demonstrowali przeciwko postawom filisterskim, obłudzie, głosząc bezwzględny kult sztuki , która nie miała być ani tendencyjna i umoralniająca, ani użyteczna i demokratyczna. Prowokowali teżpoleca85%
Język polski

Młodopolskie nastroje i ich przejaw w poezji, prozie i sztuce.

, w dziełach niektórych pisarzy (Wyspiański, Żeromski)wyraźne jest piętno tradycji romantycznej, zarówno w pojmowaniu sztuki i artysty , jak też w nawiązywaniu do ideałów niepodległościowych."poleca85%
Język polski

Młoda Polska - ściąga.

-94 był redaktorem "Nowej Reformy", posłem na sejm galicyjski (członkiem tzw. klubu lewicy). W 1891 r był inicjatorem i prezesem Tow. Szkoły Ludowej. na sciadze sa pojecia młodopolskie i sonety