profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak zapobiegać konfliktom na świeciepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty we współczesnym świecie. Jak im zapobiegać i jak je rozwiązywać?

Wyraz konflikt pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zderzenie, niezgodność, sprzeczność interesów lub poglądów. Towarzyszy on człowiekowi od pierwszych dni jego istnienia. Konflikty są jednym z poważniejszych problemów XXI wieku. Codziennie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

"Konflikty we współczesnym świecie - jak im zapobiegać i jak je rozwiązywać"

Odkąd istniej świat, a na nim ludzie, nieustannie toczy się walka. Od samego początku trwają kłótnie i wszelakiego rodzaju konflikty, które z czasem zaczęły urastać do rozmiarów światowych. Im bardziej nasz świat idzie do przodu w rozwoju...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty we współczesnym świecie, jak im zapobiegać, jak je rozwiązywać?

afrykańskich jest wieloplemienna, o tyle w Ruandzie mieszka tylko jedna społeczność dzieląca się na trzy kasty: właścicieli stad bydła – Tutsi (14% ludności), rolników- Hutu 85% i posługaczy- Twa 1%. Systempoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

"Konflikty we współczesnym świecie - jak im zapobiegać i jak je rozwiązywać"

, sprzecznościami, niezgodnościami, prawami moralnymi, które nie zawsze są przestrzegane. Jednym słowem konflikty były zawsze i zawsze też będą. Musimy starać się im zapobiegać , zanim pojawią się na głównym