profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak powstają wody podziemne



poleca84%
Geografia

Powstawanie wód podziemnych i mineralnych

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH Każda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura, przezroczystość, smak, zapach, barwa, przewodnictwo elektryczne, a czasami rado...



poleca80%
Geografia

Wody podziemne

WODY PODZIEMNE - są jednym ze składników hydrosfery. Hydrosfera to wodna powłoka ziemska, czyli woda we wszystkich stanach skupienia. WODY PODZIEMNE powstają w wyniku przesiąkania przez warstwy przepuszczalne i szczeliny uskoków...



poleca82%
Geografia

Wody podziemne

WODY PODZIEMNE, wody występujące w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej. W przeważającej ilości pochodzą z infiltracji (wsiąkania) opadów atmosf., niekiedy — z infiltracji wód powierzchniowych. Część wód podziemnych powstaje przez...



poleca85%
Geografia

Powstawanie wód podziemnych i mineralnych

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH Każda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura, przezroczystość, smak, zapach, barwa, przewodnictwo elektryczne, a



poleca83%
Chemia

Zanieczyszczenia wód

mineralnych i następujące wskutek tego środowiskowe i biologiczne zmiany jakości wód . 3 zanieczyszczenia przemysłowe - Zakłady przemysłowe wpuszczają do wody ścieki , w których znajdują się surowce



poleca85%
Chemia

Zanieczyszczenie wód naturalnych i ich usuwanie

na skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych . Skażenie wód np. substancjami promieniotwórczymi, kwasami i metalami ciężkimi, będące skutkiem arogancji cywilizacyjnej człowieka, ma często



poleca84%
Chemia

Zanieczyszczenie wód

. Obok przemysłu, również rolnictwo, poprzez stosowanie dużych ilości nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, może niekiedy wpływać na pogorszenie się jakości wód ujmowanych przez wodociągi



poleca80%
Chemia

Zanieczyszczenia wód w polsce

wykorzystują wodę jako surowiec bądź też jako środek produkcji, pobierając wodę ze źródła na pewien czas. Część wody zużywają bezzwrotnie, natomiast resztę zwracają do wód powierzchniowych i podziemnych jako