profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak chroni się środowisko w Polscepoleca81%
Geografia

Sposoby ochrony środowiska w Polsce.

Obecność człowieka w środowisku przyrodniczym potęgowała się w miarę opanowania coraz to nowych obszarów dla swoich potrzeb, wzrostu liczby ludności oraz ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Powodowało to większe i szersze wykorzystywanie...poleca84%
Geografia

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce:

Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce: Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wieku stan środowiska...poleca84%
Geografia

Omów występujące zagrożenia dla środowiska naturalnego w Polsce oraz przedstaw metody zapobiegania jego degradacji.

Zagrożenie środowiska polego na jego zanieczyszczeniu i wyczerpywaniu się zasobów naturalnych. Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów świata. Główne źródło zanieczyszczenia to przemysł, transport, rolnictwo, gospodarka komunalna....poleca83%
Geografia

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe

działalności gospodarczej tak, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy. W praktyce stosuje się te trzy strategie razem. Podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce są zbyt małe wpoleca83%
Biologia

Sposoby Minimalizacji Zanieczyszczeń Środowiska

życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska . 4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia głównego inspektorapoleca82%
Biologia

Plan zajęć o tematyce ochrony środowiska 
dla kółka ekologicznego

; Maj Ocena stanu środowiska w okolicy szkoły spacer po okolicy, ocena stanu czystości okolicy, wyciągnięcie wniosków i sposoby poprawypoleca84%
Zarządzanie jakością

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

co z tym obiektem jest we wzajemnych oddziaływaniach. Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001r. (Dz.U.z 2008.25.150) definiuje środowisko jako „ogół elementów przyrodniczych, w tym takżepoleca76%
Biologia

Formy Ochrony Przyrody w Polsce

środowiska w skali krajów i kontynentów, uznanie konieczności systemowego podejścia do ochrony przyrody i krajobrazu, traktując wprowadzane formy ochrony jako elementy nawzajem się uzupełniające