profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jak być dobrym człowiekiempoleca85%
Język polski

Kodeks Człowieka Moralnego

1. Osoba, która chce zachowywać się moralnie powinna przestrzegać poniższego Kodeksu Człowieka Moralnego. 2. Człowiek moralny pomaga biednym, samotnym i osieroconym oraz wszystkim potrzebującym. 3. Człowiek moralny wspomaga - nie tylko finansowo...poleca85%
Język polski

Kto jest człowiekiem

Myślę, że dobrą receptę na to jak być dobrym człowiekiem zawierają pewne znane słowa: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Słowa te wypowiedział ok. 2000 lat temu Jezus Chrystus, który przez...poleca84%
Pedagogika

Jakimi wartościami kierujesz się w życiu i dlaczego są one takie ważne?

Dobro to pojęcie abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest podstawową wartością moralną. Od wieków zastanawiano się czym jest owo DOBRO. Każda religia i kultura wypracowały sobie własną interpretację tego słowa dostosowując ją do swoich...poleca83%
Język polski

Jak być dobrym człowiekiem?

Współczesny świat jest pełen przemocy i nienawiści. Wojny,ludzka bieda, nieszczęście... To wszystko mówi, że w dzisiejszych czasach tak trudno jest być dobrym człowiekiem- a przecież tacy ludzie są potrzebni, by świat stał sie lepszy. Dobro...poleca85%
Język polski

Kodeks Człowieka Moralnego

1. Osoba, która chce zachowywać się moralnie powinna przestrzegać poniższego Kodeksu Człowieka Moralnego . 2. Człowiek moralny pomaga biednym, samotnym i osieroconym oraz wszystkim potrzebującym. 3poleca85%
Język polski

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

przeciw Niemu, choć nie znajduje wytłumaczenia, dlaczego Bóg tak go karze. Z "Księgi Hioba" wynika, że Bóg ma swoje plany, nie są one zrozumiałe dla człowieka , który powinien je przyjąć z pokorąpoleca85%
Język polski

Czy cel uświęca środki?

postępowania każdego człowieka jest ściśle określona i wyznaczona, dzięki normom kodeksu moralnego . Takie etyczne, osobiste zasady zależą od wychowania człowieka . Wpływ na nie mogą mieć zasadypoleca90%
Socjologia

Etyka bez kodeksu

doskonałego i dobrego Boga istnieje zło. Do najbardziej znanych należy teodycea świętego Augustyna, zgodnie z którą zło ma przyczynę w wolnej woli człowieka , oraz teodycea G.W. Leibniza, uzasadniającego, żepoleca85%
Etyka

Kodeks etyczny jako forma publicznego zobowiązania firmy

duchu poszanowania praw człowieka i troski o dobro wspólne. Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury życia, szczególnie kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej