profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jak być dobrym człowiekiempoleca84%
Pedagogika

Jakimi wartościami kierujesz się w życiu i dlaczego są one takie ważne?

Dobro to pojęcie abstrakcyjne będące przeciwieństwem zła. Jest podstawową wartością moralną. Od wieków zastanawiano się czym jest owo DOBRO. Każda religia i kultura wypracowały sobie własną interpretację tego słowa dostosowując ją do swoich...