profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Izby gospodarczepoleca85%
Prawo

Samorząd gospodarczy

1. Pojęcie Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju. 2. Zadania · wspieranie rozwoju przedsiębiorczości · decentralizacja zadań administracji...poleca85%
Prawo

Samorząd gospodarczy

1. Pojęcie Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju. 2. Zadania · wspieranie rozwoju przedsiębiorczości · decentralizacja zadań administracji...poleca85%
Administracja

Samorząd.

Samorząd specjalny: Samorząd gospodarczy Samorząd zawodowy SAMORZĄD ZAWODOWY • Jest organizacyjną formą zrzeszania się obywateli opartą na wspólnocie zawodowej, powstałą w celupoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Samorząd Społeczny - jego formy i kompetencje

osobowość prawną; nadzór nad nim sprawują organy administracji rządowej; formami samorządu w zależności od kryterium wyodrębnienia są: → samorząd terytorialny, → samorząd gospodarczy , → samorządpoleca85%
Prawo administracyjne

Samorząd Austrii

określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia. Formami samorządu w zależności od kryterium wyodrębnienia są m.in. samorząd terytorialny, gospodarczy , zawodowy, spółdzielczy i inne. Samorząd terytorialnypoleca86%
Administracja

Samorząd jako forma decentralizacji.

2002 r. – Wybór wójta, burmistrza, Prezydenta w sposób bezpośredni Samorząd •Terenowy (gmina, powiat, województwo) •Zawodowy • Gospodarczy Gmina w strukturze samorządu terytorialnegopoleca85%
Administracja

Francja i Niemcy jako kolebka samorządu terytorialnego.

, ustawowo określoną korporacją obywateli lub innych podmiotów prawa można wyróżnić różne jego rodzaje. Przykładem tutaj może być: samorząd studencki, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy