profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Izba adwokackapoleca85%
Administracja

Ustrój organów ochrony prawnej - wykłady

Pojęcia ochrony prawnej Jest to stała i zorganizowana działalność podejmowana dla ochrony porządku prawnego (w znaczeniu przedmiotowym) oraz dla ochrony indywidualnych praw podmiotowych jednostek ( ochrona prawnicza w znaczeniu podmiotowym)....poleca87%
Prawo

ADWOKATURA I OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH.

Adwokatura składa się z ogółu adwokatów i aplikantów adwokackich na terenie kraju. Jej zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej nieograniczonemu kręgowi osób i organizacji - przede wszystkim jednak ludności. Z pomocy adwokatury mogą korzystać...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wymiar sprawiedliwości w Polsce:(sądownictwo, prokuratura, adwokatura)

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości jest ogólnie znane i używane. Zawsze kojarzy się ono z działalnością sądów, prokuratorów czasem również policji. Powszechne znaczenie pojęcia wymiar sprawiedliwości to karanie przestępców, ewentualnie rozstrzyganie...poleca88%
Prawo

Wykłady z encyklopedii prawa na OiZ w Łodzi

prawna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru (obecnie KRS) ♦♦♦ Każda osoba prawna posiada pełną zdolność do osobowości prawnej /Art. 38/ [Funkcje organów ] Osoba prawnapoleca85%
Administracja

86 pytań z Prawa Konstytucyjnego-opracowane pytania dokładnie wdł.wykładów które są ne egzaminie.

się formy własności w państwie, mechanizmy jej ochrony , sposób organizacji życia gospodarczego i społecznego) System organów państwa (chodzi o wskazanie struktury organów państwa, trybu ich