profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Intonacja i akcent

poleca68%


poleca80%
Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne - brzmieniowe, - leksykalne, - tropy stylistyczne. Środki brzmieniowe - intonacja - w trakcie wypowiadania tekstu - nadawanie mu pewnego rodzaju melodii, poprzez zmianę medolacji, w celu wyrażenia emocji,lub...



poleca83%
Język polski

Akcent i intonacja w języku polskim

czasu brzmienia samogłosek. 2. AKCENT WYRAZOWY - w j. polskim akcent wyrazowy ma charakter przycisku i pada w ogromnej większości na przedostatnią sylabę słowa. Taki akcent nazywamy



poleca78%
Język polski

Nauka o języku - zagadnienia maturalne

13. Dawne procesy fonetyczne i ich ślady we współczesnym języku polskim 14. Stosowanie w pisowni polskiej zasad: historycznej i fonetycznej 15. Przedstaw schemat aktu komunikacji i omów go 16



poleca77%
Język polski

Omów na przykładach różne typy związków frazeologicznych

b) inicjalny - pada na pierwszą sylabę w wersie c) oksytoniczny - męski; pada na ostatnią sylabę w wersie - intonacja - wznosząca (zdanie pytające) i opadająca (zdanie rozkazujące) I



poleca53%
Język polski

Nauka o języku.

potrzeby danego wiersza, rzadko utrwalają się potem w języku potocznym; bardzo często występują w poezji Cypriana Kamila Norwida i Bolesława Leśmiana oraz w wierszach futurystów. "Tam ukochał