profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Interpretacja wiersza Poetapoleca82%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana „Poeta”

Wiersz Leśmiana „Poeta” jest typem liryki narracyjnej. Występuje w tym utworze trzech bohaterów: Poeta, Żona i Bóg. Poeta człowiek zakochany w pisaniu wierszy, nie zwraca uwagi na swoje zobowiązania względem żony i dzieci. Chodzi jak ostatni...poleca82%
Język polski

Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. "Poeta".

Bolesław Leśmian jest poetą epoki XX-lecia międzywojennego. Urodzony w Warszawie, dorastał na Ukrainie, lata studenckie spędził w Kijowie studiując prawo. Jednak przez całe życie pisał różnorodne wiersze, czego dowodem są tomiki poezji, m.in.:...poleca84%
Język polski

Porównaj obraz Boga, Urszuli, podmiotu lirycznego i koncepcje życia pozagrobowego na podstawie Trenu X Jana Kochanowskiego i wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Urszula Kochanowska”.

poddaje pod zwątpienie swoje wierzenia i dokonuje wewnętrznych rozważań dotyczących Boga. W wierszu Bolesława Leśmiana podmiotem lirycznym jest Urszula Kochanowska, która po śmierci dostaje się do Niebapoleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana "Po ciemku"

ciała... mrok, co wsnuł się w ich ściśliwe sploty, Nic nie znalazł w ciałach, prócz pieszczoty! Interpretacja wiersz: Wiersz Bolesława Leśmiana pt."Po ciemku" opowiada o dwojgu ludzi, którzypoleca82%
Język polski

Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana

najciekawsze w jego poezji pod względem merytorycznym to wykreowana przez niego wizja człowieka i Boga, a także relacji między nimi. Człowiek u Leśmiana jest nieodwracalnie połączony z przyrodą, zpoleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Po ciemku”

... Mrok, co wsnuł się w ich ściśliwe sploty, Nic nie znalazł w ciałach, prócz pieszczoty! Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. „Po ciemku” z cyklu „Powieść o rozumnej dziewczyniepoleca84%
Język polski

Portret Urszuli Kochanowskiej. Porównaj obraz Urszulki w wierszu Bolesława Leśmiana do jej wizerunku z Trenów J.Kochanowskiego

charakterze żałobnym. Poeta zerwał z tradycją mówiącą, że bohaterami trenów powinni być wielcy i zasłużeni ludzie, dostojnicy, czy sławni poeci. Dziewczynkę wspominali także w swoich utworach współcześni