profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Interpretacja poglądów Najderapoleca90%
Język polski

Ustosunkuj się do poglądów zawartych w tekście Zdzisława Najdera.

Patriotyzm to pojęcie określające miłość do ojczyzny oraz zdolność człowieka do ponoszenia dla niej ofiar. O tym właśnie „uczuciu” pisze w swym artykule Zdzisław Najder. W poniższej pracy chciałbym ustosunkować się do jego słów....poleca85%
Język polski

"A jednak zejdą się, choć świat zabrania, cóż jest świat wobec słodyczy kochania" - na podstawie dramatu i własnych doświadczeń ustosunkuj się do podanego cytatu.

przeciwieństwa losu obydwoje popełnili samobójstwo. Tak oto miłość połączyła ich na zawsze - w grobie. Podobne sytuacje występują nawet teraz, kiedy rodzice sprzeciwiają się miłości obojga zakochanychpoleca86%
Język polski

Szczęście to pieniądze- ustosunkuj się do tej opinii.

W dzisiejszych czasach wielu ludzi dąży do zdobycia dużych pieniędzy. Nie interesuje ich nic innego, choć mają domy i rodziny, o które powinni się troszczyć. Czy jednak rzeczywiście pieniądze topoleca85%
Język polski

Jan Paweł II powiedział, „że do Europy nie musimy wchodzić, bo my w niej jesteśmy, ponieważ ją tworzyliśmy.” Ustosunkuj się do tej wypowiedzi.

Kiedy Polska szykowała się do wejścia do Unii Europejskiej Jan Paweł II powiedział, „że do Europy nie musimy wchodzić, bo my w niej jesteśmy, ponieważ ją tworzyliśmy.” Tę tezę postaram siępoleca85%
Język polski

Ustosunkuj się do słów Goethego "potykając się można zajść daleo, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się". Do której postaci z "Quo Vadis" można odnieść te słowa?

czasu, w jakim nastąpiła jego przemiana. Zrozumiał swoje złe postępowanie, przyznał się do niego i zostało mu ono wybaczone. Czym by było nasze życie bez porażek, przegranych i pomyłek? Przecież topoleca85%
Język polski

Ustosunkuj się do stwierdzenia zamykającego "Kandyda" Woltera: "Pracujmy nierozumując (...) to jedyny sposób aby uczynić życie znośniejszym".

ją akceptujemy, prowadzi do szczęścia. Pod tym względem „Kandyd” jest utworem ponadczasowym. Tematyka poruszana w nim czyni go lekturą dla nas samych, jak i przyszłych pokoleń. Więc nie zastanawiajmy się nad sensem - uprawiajmy nasz ogródek!