profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Integracja społeczeństwa



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sposoby integracji społeczeństwa

Jednym z działań którymi można by zaintegrować społecznosć lokalną jest organizacja różnego rodzaju festynów festiwali pikników imprez sportowych stowarzyszeń oraz specjalnych programów jakimi są: 1 Stowarzyszenie mała ojczyzna – celem...



poleca88%
Socjologia

Niepełnosprawność umysłowa-odrzucenie czy akceptacja?

Dzieje kultury zawierają wiele opisów i zasad wykluczania pewnych kategorii ludzi ze Społeczności. Szczegółowe reguły tej dyskryminacji- czasowej lub definitywnej- znaleźć można m.in. w Starym Testamencie: „Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu...



poleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Teoria podziału społeczeństwa

układach takiej integracji : 1. narodu posiadającego wspólny język, kulturę, dziedzictwo historyczne, 2. społeczeństwo jako organizacji państwowej, 3. społeczeństwa jako katolickiej wspólnoty



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Miejsce kościoła w Polskiej debacie politycznej

W przeszłości Kościół był bardziej aktywny i widoczny w państwie polskim. Obecnie skupia się on bardziej na wychowywaniu społeczeństwa w wartościach chrześcijańskich. Ale jeśli jakaś sprawa jest



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Integracja Europejska

zagranicznych poprawiających konkurencyjność· gospodarki i powiększających zamożność· społeczeństwa , · dostęp do najnowocześniejszych technologii, · duże środki pomocowe na restrukturyzację gospodarki



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Integracja Europejska

konkurencyjność· gospodarki i powiększających zamożność· społeczeństwa , · dostęp do najnowocześniejszych technologii, · duże środki pomocowe na restrukturyzację gospodarki, budowę dróg, wspieranie



poleca82%
Socjologia

Wielkie struktury społeczne

ukształtowany kompleks zbiorowości i grup społecznych. To społeczeństwo globalne kompleksowe, historycznie i narodowo państwo. W obrębie społeczeństwa wyróżniamy: 1obiektywne warunki bytu danego społeczeństwa