profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowiepoleca83%
Biologia

Zróżnicowanie fauny i flory na świecie

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony. Najwcześniejszymi formami roślinnymi były organizmy morskie....poleca85%
Geografia

Zróżnicowanie fauny i flory na świecie

ziemiach polskich około 40 gatunków roślin. Na listę zagrożonych wpisano co piątą roślinę naczyniową polskiej flory . Ginięcie tzw. roślin niższych, czyli porostów, glonów i mszaków, jest jeszczepoleca83%
Biologia

Woliński Park Narodowy

Wykaz zbiorowisk Ze względów na zróżnicowanie , bogactwo gatunkowe oraz szczególną rolą jaką odgrywają lądowe ekosystemy nieleśne (stanowiska gatunków rzadkich i chronionych, ostoja fauny , walory