profil

Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Instytucje NATOpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Nato

NATO Zasady nabywania członkostwa n Artykuł 10 Traktatu Waszyngtońskiego daje każdemu krajowi formalne prawo do członkostwa w NATO. n Kandydat na członka NATO musi być zaproszony przez obecnego członka Sojuszu i uzyskać poparcie pozostałych...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Matura Wos-zestaw.

Sciaga na mature.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NATO

Całość w załącznikupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Operacja powietrzna Nato w byłej Jugosławii

treść w załącznikupoleca89%
Język niemiecki

50 Jahre NATO

Deutschland Seit 1982 Spanien Seit 1999 Polen, Tschechien, Ungarn Aufbau: - Nordatlantikrat Hchstes politisches Gremium; regelmige Treffen der Botschafter in Brssel - NATO – Sekretrpoleca86%
Historia

Polska droga do NATO

Proces przystępowania Polski do NATO został zapoczątkowany w 1989 roku, po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w realizowaniu polityki zagranicznej. W tym roku po raz pierwszy w historii NATO napoleca88%
Edukacja europejska

Pozycja Polski w NATO

, był swoistą odpowiedzią na zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. Z chwilą rozpadu Związku Radzieckiego NATO zredefiniowało swoje cele. W 1989 roku na szczycie w Brukseli przywódcy państw