profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Inspiracje barokowej rzeźbypoleca82%
Język polski

Charakterystyka sztuki baroku

Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna. Charakterystyka sztuki baroku a)...poleca84%
Język polski

Ogólna charakterystyka Baroku.

Barok jest to epoka w dziejach swiata obejmujaca XVI,XVII i XVIII wiek. Jnaczej nazywana "epoką upadku", lub "epoką zdziczenia sztuki ".Mówi ona o odczuwalnym końcu, przez który ludność dzieli się napoleca84%
Język polski

Charakterystyka Baroku

się sarmatyzmu. W okresie baroku stworzono wiele dzieł, które weszły do kanonu sztuki i stanowią punkt odniesienia także w naszej epoce (np. dramaty Szekspira wciąż na nowo odczytywane). CECHYpoleca83%
Historia

Charakterystyka Baroku

smak inny nie musi wcale oznaczać smaku zepsutego. Ojczyzną baroku , podobnie jak renesansu, były Włoch, a ściślej mówiąc Rzym. Pierwsze cechy baroku widzą niektórzy historycy sztuki już u Michałapoleca88%
Język polski

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki baroku.

wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna). Nazwa epoki została zapożyczona z terminologii historii sztuki , gdzie była określeniem przedmiotów artystycznych o udziwnionym, odbiegającym od normypoleca84%
Język polski

Ogólna charakterystyka Baroku.

Do niedawna barok traktowano jako negatywne zjawisko pozostające na granicy prawdziwej sztuki . W 1929 roku Benedetto Croce, włoski filozof i estetyk, napisał: “To, co jest naprawdę sztuką, nigdy nie