profil

Język polski (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

II Rzeczpospolita rozwój naukipoleca79%
Język polski

Kultura, nauka i oswiata II Rzeczpospolitej

WSTĘP Lata okresu międzywojennego(1918-1939)przyczyniły się w dużej mierze do odbudowy kultury, nauki i oświaty polskiej, które po I Wojnie Światowej były bardzo zacofane lub na bardzo niskim poziomie. Jedynie szczątki kultury zachowały się pod...