profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

II Rzeczpospolita rozwój naukipoleca79%
Język polski

Kultura, nauka i oswiata II Rzeczpospolitej

WSTĘP Lata okresu międzywojennego(1918-1939)przyczyniły się w dużej mierze do odbudowy kultury, nauki i oświaty polskiej, które po I Wojnie Światowej były bardzo zacofane lub na bardzo niskim poziomie. Jedynie szczątki kultury zachowały się pod...poleca81%
Historia

Nauka, oświata i kultura w II Rzeczpospolitej

Nauka . Głównymi ośrodkami nauki polskiej przed rokiem 1914 były Uniwersytet Jagielloński i Akademia Umiejętności w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie. W czasie Ipoleca84%
Historia

Kultura i Nauka II RP

Kultura Polaków za czasów II Rzeczpospolitej pomagała trwać narodowi w działaniu przeciw zaborcom. Nigdy nie utraciliśmy swojej tożsamości narodowej, istniała niezależnie od polityki jaką prowadzilipoleca85%
Historia

Kultura, nauka i oswiata II Rzeczpospolitej

zachowała zróżnicowanie organizacyjne i programowe tych szkół(szkoły powszechne I , II i III stopnia, tj. 4-, 6- i 7- klasowe), faktycznie sankcjonując różnice w poziomie wykształcenia już napoleca84%
Historia

Bilans II Rzeczpospolitej

uprzemysłowioną. KULTURA , NAUKA I OŚWIATA Kultura Polaków za czasów II Rzeczpospolitej pomagała trwać narodowi w działaniu przeciw zaborcom. Nigdy nie utraciliśmy swojej tożsamości narodowej, istniałapoleca82%
Historia

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej.

odbijały się nastroje społeczne, oczekiwania i dążenia obywateli. Prasa przedstawiała dokładny wizerunek II Rzeczpospolitej . Stała się jedna z form przekazu sposobu życia narodu polskiego , której rola