profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ignacy Jan Paderewskipoleca85%
Język polski

Ignacy Jan Paderewski - kalendarium

Ignacy Jan Paderewski: pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie. - Urodzony 6 lub 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu. - W latach 1872-1878 zdobył wykształcenie w...poleca85%
Język polski

Ignacy Jan Paderewski

Światowej sławy pianista, kompozytor, działacz narodowy i społeczny, polityk i dyplomata. Urodził się 6 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Ukrainie. Wyjątkowo uzdolniony muzycznie, w 12 roku życia rozpoczął studia w warszawskim Instytucie...poleca85%
Historia

Dzień 27 grudnia 1918 w Poznaniu oczami obserwatora

Dzień 27 grudnia 1918r w Poznaniu Relacja obserwatora wydarzeń Zanim chwyciliśmy za broń, przeciwstawialiśmy się pruskiemu zaborcy i jego akcji germanizacji ziem polskich organizując się w celu wykupienia ziem z niemieckich rąk, tworząc...poleca85%
Język polski

Sprawozdanie z koncertu

Dnia 8.11.2003 w Lesznie w auli Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki o godzinie 2030 odbył się koncert pt. „I. J. Paderewski – najwybitniejszy polski muzyk XX-ego wieku”. Podczas koncertu konferansjer czytał informacje o dziełach i o samym...poleca84%
Język polski

Ignacy Jan Paderewski - Człowiek XX wieku

CZŁOWIEK XX WIEKU Chciałbym opisać niesamowitą osobę Ignacego Jana Paderewskiego herbu Jelita. Urodził się 6 listopada 1860 roku we wsi Kuryłówka na Podolu. Był pianistą, kompozytorem, działaczem niepodległościowym i politykiem (premier,...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Sylwetki sławnych Wielkopolan

c.d w innej pracypoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Premierzy w Polsce

PREMIERZY W POLSCE PREMIERZY II RZECZPOSPOLITEJ 1. Jędrzej Moraczewski 17.11.1918 – 16.01.1919 2. Ignacy Jan Paderewski 16.01.1919 – 09.12.1919 3. Leopold Skulski 13.12.1919 – 09.06.1920 4. Władysław Grabski 23.06.1920 – 24.07.1920 5....poleca81%
Język polski

Ignacy Jan Paderewski - biografia

Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 listopada 1860 roku we wsi Kuryłówka na Podolu. Po śmierci matki Polikseny jego jedynym opiekunem był ojciec, który za udział w powstaniu listopadowym musiał odbyć karę roku więzienia w Kijowie. Przez ten czas...poleca83%
Historia

I wojna światowa. Nowy kształt Europy.

I wojna światowa. Nowy kształt Europy. 1.1914- wybuch I wojny światowej 11 listopada 1918- Niemcy podpisują zawieszenie działań zbrojnych. 2. Dwa bloki państw przed wybuchem I wojny światowej. Trójporozumienie- (Ententa) jeden z bloków państw...poleca82%
Historia

Walka o granice zachodnią, północną i południową.

1. Powstanie wielkopolskie. Klęska Niemiec na froncie zachodnim. Na ziemiach polskich zaboru pruskiego trwały akcje antypolskie. Ruch narodowy się rozwijał. Działały Polskie Rady Ludowe, z władzą zwierzchnią- Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w...poleca80%
Historia

Ignacy Jan Paderewski: Biografia

Ignacy Jan Paderewski rodził się 18 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu. Cześć źródeł podaje, że Paderewski urodził się 6 listopada, a część, że 18 listopada 1860 roku. Matka Ignacego - Poliksena zmarła niedługo po jego urodzeniu. Jej...