profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ideologiepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie i doktryny

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne. - całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa. DOKTRYNA- konkretyzacja ideologii, system twierdzeń...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo, Demokracja, Obywatel, Doktryny polityczne, RP

Forma rządzenia - oznacza strukturę najwyższych organów władzy, ich wzajemne relacje i sposoby powoływania głowy państwa. Forma państwa to określony sposób organizacji życia politycznego i społecznego. MONARCHIA – forma rządów w której...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek, rodzina, socjalizacja, ideologie, grupy społeczne, partie - w pigułce.

Człowiek, rodzina, socjalizacja, ideologie, grupy społeczne, partie - w pigułce.poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

życia społecznego. Sama bowiem ideologia jest też zjawiskiem społecznym. Oznacza to, że ideologia jest produktem rozwoju społeczeństw ludzkich i ich praktyki, poszczególne ideologie są wyrazempoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie, demokracja

na tożsamość ideową partii itd. - Poznawcza – ideologie tworzą i upowszechniają określony obraz świata, jednostka wybierając jakąś doktrynę uzyskuje klucz do poznania i zrozumienia mechanizmówpoleca81%
Politologia

Co to jest doktryna i jej rodzaje

doktryny , oraz ideologie i programy polityczne są istotnym elementem życia politycznego poszczególnych państw jak i ogółu uczestników stosunków międzynarodowych. Stanowią jedną z form, w jakichpoleca85%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci

Wszyscy wiemy, iż zdanie „Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci” jest prawdziwe. Jednak czy aby na pewno wszyscy potrafimy podać tego konkretne dowody? Czym poprzeć tę tezę? Pierwszym zpoleca85%
Politologia

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Pojęcie ideologii jest niezwykle kontrowersyjne. Z perspektywy doświadczeń XIX i XX wieku stwierdzić możemy, że ideologia jest rozwiniętą formą myśli politycznej, obok doktryny i programu