profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ideologie pedagogiczne pojęciapoleca85%
Pedagogika

Ideologie pedagogiczne, pojęcia.

Pedagogika – nauka o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesu wychowawczego. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki...poleca85%
Pedagogika

Współczesne koncepcje pedagogiczne- pytania na egzamin

opis jest w pełni autentyczny. Filozofia egzystencjalna zakłada, że nie można do końca poznać człowieka ani samego siebie. Wielu myślicieli łączy ze sobą dwa pojęcia w jedną całość – egzystencjalizm ipoleca82%
Pedagogika

Wspłczesne kierunki pedagogiczne

to nowe pojęcia i nowe opozycyjne definicje. Jedni używają starych inni nowych pojęć, jedni używają nowych pojęć do określania starych definicji itd. To destabilizuje myślenie pedagogiczne , zakłóca