profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Identyfikacja

polecab/d
Słownik języka polskiego

Identyfikacja

rzecz. ż utożsamienie się z czymś (np. z jakąś ideą, wzorcem, sposobem postępowania). rozpoznanie kogoś lub czegoś na podstawie dostępnych informacji   (w zn.1.) W firmie, w której pracuje pan Nowak, odbyło się szkolenie uświadamiające, jak ważna jest identyfikacja (M. lp) pracownika z firmą. (w zn. 2.) Z udziałem poszkodowanego przeprowadzono identyfikację (B. lp) złodzieja. Podczas identyfikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) wszyscy podejrzani okazali się podobni...poleca83%
Język polski

Przemówienie w związku z ustawą znoszącą imienia i nazwiska.

Rodacy! W związku z ustawą, nad którą aktualnie pracuje sejm, nasuwa mi się pytanie: Czy każdy człowiek jest indywidualną i niepowtarzalną istotą? Czy może jedną z wielu podobnych sobie jednostek? Jestem absolutnie przeciwna...poleca85%
Język polski

Jaką rolę pełni tytuł w dziele literackim?

Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną i porządkującą, przez co powinien byc unikalny, a często niesie z sobą również dodatkowe informacje w zależności od roli, jaką utwór spełnia: np. może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej...