profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Identyfikacja

polecab/d
Słownik języka polskiego

Identyfikacja

rzecz. ż utożsamienie się z czymś (np. z jakąś ideą, wzorcem, sposobem postępowania). rozpoznanie kogoś lub czegoś na podstawie dostępnych informacji   (w zn.1.) W firmie, w której pracuje pan Nowak, odbyło się szkolenie uświadamiające, jak ważna jest identyfikacja (M. lp) pracownika z firmą. (w zn. 2.) Z udziałem poszkodowanego przeprowadzono identyfikację (B. lp) złodzieja. Podczas identyfikacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) wszyscy podejrzani okazali się podobni...poleca86%
Psychologia

Psychologia moralności - rozwój i struktury

Zagadnienie sumienia związane jest ściśle z rozwojem moralnym człowieka, który jest stopniowym dochodzeniem do odkrycia dobra jako czegoś uniwersalnego i zobowiązującego. Zarówno w wymiarze życia osobistego jak i społecznego. Jest przechodzeniem...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Więzi społeczne

Więzi społeczne to ogół stosunków, połączeń i zależności łączących ludzi, np przyjaźń. Więzi społeczne powstają również w założonych grupach społecznych. Mają one duży wpływ na życie człowieka i jego rozwój, ponieważ na ogół człowiek nie...poleca83%
Język polski

Przemówienie w związku z ustawą znoszącą imienia i nazwiska.

Rodacy! W związku z ustawą, nad którą aktualnie pracuje sejm, nasuwa mi się pytanie: Czy każdy człowiek jest indywidualną i niepowtarzalną istotą? Czy może jedną z wielu podobnych sobie jednostek? Jestem absolutnie przeciwna...poleca84%
Socjologia

Konformizm

I. Potoczne rozumienie konformizmu: Konformizm nie jest uważany za poprawną postawę społeczną. W rozumieniu potocznym konformista to osoba bez własnego zdania, która dla pewnych korzyści podporządkowuje się okolicznościom i władzy, nie potrafi...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo

1.Formy organizacji społeczeństwa Historyczne formy organizacji społeczeństwa Rozwój społeczny- zanik lub powstawanie niektórych zjawisk społecznych, tworzenie nowych wartości, norm i modeli zachowań. Socjologia wyróżnia trzy rodzaje...poleca85%
Język polski

Jaką rolę pełni tytuł w dziele literackim?

Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną i porządkującą, przez co powinien byc unikalny, a często niesie z sobą również dodatkowe informacje w zależności od roli, jaką utwór spełnia: np. może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej...