profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ideały młodych romantykówpoleca85%
Język polski

Poglądy współczesnej młodzieży, a myśli przedstawione w "Odzie do młodości".

Czy współczesna młodzież powinna utożsamiać swoje poglądy z myślami zawartymi w "Odzie do młodości". Oda - utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalno-panagirycznym lub dziękczynnym utrzymany w patetycznym stylu,...poleca87%
Język polski

Czy ideały młodych romantyków są aktualne dla współczesnej młodzieży?

„Oda do młodości” to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza, napisany została w 1820 roku. Utwór ten zawiera ideały młodych romantyków, ·wzywa do zbiorowego działania, stawia przed młodym pokoleniem szczytne ideały. Poeta ukazuje nam w tym wierszu...poleca85%
Język polski

Ideały młodych romantyków na podstawie "Ody do młodości", a współczesnej młodzieży.

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organizacjach młodzieży wileńskiej. Odbiorcą dzieła miała być młodzież z...poleca85%
Język polski

Ideały i dążenia młodych romantyków.

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organizacjach młodzieży wileńskiej. Odbiorcą dzieła miała być młodzież z...poleca85%
Język polski

Ideały młodych romantyków.

„Oda do młodości" Adama Mickiewicza żegna stare tradycje literackie, lecz zawiera również ideały młodych romantyków, które są zupełną przeciwnością pogladów starych klasyków „bez serc, bez ducha". Mickiewicz twierdził, że zamierzony cel można...