profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ideał świętegopoleca82%
Język polski

Pytania na ustny polski 2005 z gramatyką

STAROŻYTNOŚĆ 1.Etymologiczne i realne znaczenie stałych związków frazeologicznych wywodzących się z Mitologii i z Biblii. Mitologia: ZŁOTE JABŁKO- jabłko, które było przyczyną kłótni Hery, Ateny, Afrodyty; rzucone na stół przez Eris z...poleca81%
Język polski

Jakie cechy rycerskie mogą być aktualne w naszych czasach?

W epoce średniowiecza, w życiu społecznym i kulturowym dominowała religia. Ona to ukształtowała literaturę i wzory do naśladowania w ówczesnych czasach. Należały do nich: ideał świętego i ascety, ideał władcy i ideał rycerza. W średniowiecznej...poleca82%
Język polski

Czy licealista powinien zapoznawać się z gramatyką języka polskiego?

Uważam, iż każdy licealista powinien zapoznawać się z gramatyką języka polskiego. Umiejętność poprawnego wysławiania się oraz pisania, jest niewątpliwie ważną rzeczą. Każdy licealista, który chciałbypoleca93%
Historia

Klaudiusz

młodości poświęcił się studiom naukowym (prace z dziedziny historii Etrurii, Kartaginy i autobiografia nie dotrwały do naszych czasów). Zajmował się też literaturą, gramatyką (reforma pisowni). Po śmiercipoleca81%
Język polski

Rodzaje stylów i ich charakterystyczne cechy.

Współczesną polszczyznę dzielimy na : - pisaną - mówioną ---> gwarową STYL NAUKOWY - (polszczyzna pisana) - terminologia naukowa z określonej dziedziny wiedzy - używaniepoleca88%
Ekonomia

Prakseologia na tle ogólnej teorii działania

Prakseologia na tle ogólnej teorii działania Prakseologia jest nauką o sprawnym działaniu, nazywana często gramatyką czynu lub metodologią ogólną. Nauka ta poszukuje najszerszych uogólnień