profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ideał greckiego wychowaniapoleca84%
Historia

Sport w Grecji

Grecki ideał wychowawczy wykrystalizował się w haśle „ kolos k^agatkos", czyli piękny i dobry. Pojęcie piękna oznaczało sprawność fizyczną, urodę i harmonię ciał, natomiast dobro wiązało się z cechami moralnymi i umysłowymi. Dlatego też, było ono...poleca83%
Historia

Rodzina i rola kobiety w starożytnej Grecji i Rzymie.

bardzo rygorystycznie przestrzegali prawa nakazującego posiadanie tylko jednaj żony, twierdząc, że poligamia to zjawisko barbarzyńskie, niegodne Greka. Patriarchat w Grecji polegał zaś na tym, żepoleca85%
Historia

Trochę o Grecji

Igrzyska Olimpijskie Dziś chciała bym opowiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich Greków. Był to sport ściśle powiązany z religią starożytnych Breków. Zwracali oni uwagę na jego uprawianie, ponieważpoleca80%
Historia

Życie codzienne w Starożytnej Grecji i Rzymie

.: figi. W Grecji wino było najbardziej cenionym napojem. Po szybkiej fermentacji w kadziach na stoły Ateńczyków docierało w bukłakach ze skóry kozy lub świni, w dzbanach albo glinianych amforachpoleca82%
Historia

Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa Robert Flaceliere

Środowisko Geograficzne miasto i wieś Atenyleżą nad zatoką Koryncką cała Grecja pokryta jest masywem górskim w 80% w Grecji trzęsienie ziemi zdaża się często i silne katastrofy, w V wieku Akropolpoleca78%
Historia

Kultura Starożytnej Grecji

Kultura starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej (helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200