profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Idea szczęścia dla ogółupoleca85%
Język polski

Ideały i dążenia młodych romantyków.

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organizacjach młodzieży wileńskiej. Odbiorcą dzieła miała być młodzież z...poleca85%
Język polski

Ideały młodych romantyków.

„Oda do młodości" Adama Mickiewicza żegna stare tradycje literackie, lecz zawiera również ideały młodych romantyków, które są zupełną przeciwnością pogladów starych klasyków „bez serc, bez ducha". Mickiewicz twierdził, że zamierzony cel można...poleca84%
Język polski

Wierność i idea młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy. Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literackich minionych epok.

młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. W „Odzie do młodości” poeta próbował przedstawić program działania Filaretów. Utwór ten zawiera ideały młodych romantyków , które są zupełną przeciwnościąpoleca83%
Język polski

Juliusz Słowacki "Testament mój".

narodowo - wyzwoleńczą. Ma świadomość, że jego dążenia i ideały zostaną w końcu właściwie odczytane staną się czynnikiem twórczym świadomości narodowej Polaków. Testament mój jest, więc, nie tylkopoleca84%
Język polski

Zmiany, jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz, na podstawie wybranych utworów, stosunek poetów do epoki wcześniejszej.

czyli w renesansie zwanym też odrodzeniem. Wtedy to odrodziły się starożytne, greckie i rzymskie dążenia i ideały xxxxxxx średniowieczne hasło „pamiętaj o śmierci” zastąpiono radosnym wyznaniem