profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Hodowla bydła w Polscepoleca83%
Geografia

Chów zwierząt gospodarskich w Polsce

I. Bydło Do bydła zaliczamy krowy mleczne, jałówki, opasy i młodzież, czyli cielęta. Chów bydła jest bardzo pracochłonny i wymaga systematyczności, za to bydło nie jest szczególnie delikatne. Wyjątkiem są krowy mleczne, u których niedokładne...poleca85%
Geografia

Geografia Polski zeskanowane notatki cz 2

Prace w załącznikachpoleca82%
Geografia

Omów główne obszary hodowli zwierząt gospodarskich na świecie i w Polsce.

ŚWIAT Chów bydła (kierunek mleczny) - rozwija się tam gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na mleko i jego przetwory (w pobliżu wielkich miast). Kierunek mięsny (rozwija się głównie na rozległych pastwiskach USA, Argentyny, Brazylii). W...poleca83%
Geografia

Przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt w Polsce.

udział roślin pastewnych w strukturze zasiewów i - duże walory świń jako zwierząt hodowlanych CHÓW OWIEC • chów owiec w Polsce nastawione jest głównie na produkcję wełny i skór, produkcjapoleca85%
Biologia

Hodowla zwierząt futerkowych.

najkorzystniejszą należy uważać hodowlę typu pawilonowego, gdyż taki chów zwierząt umożliwia optymalne zagospodarowanie powierzchni, umożliwiając również częściowe zautomatyzowanie fermy np. automatycznypoleca83%
Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie.

się blisko spokrewnionych osobników. W naturalnych populacjach jest zwykle wynikiem zmniejszenia obszaru występowania zwierząt lub podziału wiekszych populacji na mniejsze, izolowane. Chów wsobny wpoleca82%
Geografia

Rolnictwo - notatka

>PASTERSTWO KOCZOWNICZE Podstawową cechą rolnictwa koczowniczego jest chów zwierząt prowadzony w formie ciągłej wędrówki ze stadami w poszukiwaniu pastwisk. Wypas koczowniczy nazywany jest teżpoleca85%
Geografia

Dział rolnictwo

Rolnictwo - dział gospodarki narodowej zajmujący się uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowla zwierząt . Chów - zapewnienie zwierzętom prawidłowych warunków bytowania. Obejmuje czynności takie