profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Hitlerowskie obozy koncentracyjne na ziemiach polskich



poleca86%
Historia

Obozy koncentracyjne, pracy i obozy jenieckie na Śląsku.

15.09.1935 To data, która na zawsze odmieniła losy świata a ustawy, które zapadły w tym czasie zadecydowały o życiu milionów osób i rozpoczęły okrutną i niesprawiedliwą zbrodnie przeciwko ludzkości. Ustawy norymberskie, bo o nich mowa miały,...



poleca91%
Historia

Obozy koncentracyjne w Polsce w okresie 1939-1945.

1. WSTĘP W rozbudowanym systemie obozów hitlerowskich podstawową rolę odgrywały obozy koncentracyjne. Ogółem na terenie Polski w latach 1939 – 1945 hitlerowcy zorganizowali 9 tys. obozów i podobozów, przez które przeszło 18 mln więźniów i...



poleca84%
Historia

Mapa hitlerowskich obozów zagłady na ziemiach polskich 1939-1944.

Hitlerowskie obozy koncentracyjne były, obok stalinowskich łagrów, miejscem największego ludobójstwa w historii ludzkości. Zginęło w nich ok. 11 mln. ludzi. W latach 1939-45 na terenie III Rzeszy i państw okupowanych znajdowało się ok. 9 tys....



poleca85%
Historia

Obozy hitlerowskie

. Ze względu na ogromną liczbę obozów i ich różnorodność powstał cały system obejmujący obozy koncentracyjne , ośrodki zagłady, obozy pracy przymusowej, obozy przesiedleńcze i przejściowe, obozy



poleca92%
Język polski

"Obozy jenieckie NKWD"

nadzorowane i podlegało skrupulatnej kontroli (no, może poza kilkoma „wpadkami”). Książka ,, Obozy Jenieckie NKWD IX-1939 VIII-1941 ,, całkowicie oddaje rozmiar zbrodni jakiej dokonano na ,,Kwiecie



poleca82%
Historia

Obozy koncentracyjne

oraz krajów przez nią okupowanych. Ze względu na ogromną liczbę obozów i ich różnorodność powstał cały system obejmujący obozy koncentracyjne , ośrodki zagłady, obozy pracy przymusowej, obozy



poleca84%
Historia

Obozy koncentracyjne

, "wychowawcze", karne, obozy pracy , przejściowe, przesiedleńcze, a następnie obozy koncentracyjne i obozy (natychmiastowej) zagłady. Ogółem istniało około 9 tysięcy obozów i podobozów (1933-1945). W 1933