profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia układu okresowego pierwiastkówpoleca83%
Chemia

Historia układu okresowego pierwiastków.

1869.Chemik rosyjski Dymitr I. Mendelejew oraz chemik niemiecki Julius Lothar Meyer odkrywają , niezależnie od siebie , okresowość w rzędzie ciężaru atomowych pierwiastków chemicznych . Na podstawie tego stwierdzenia Mendelejew przewiduje...poleca82%
Chemia

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków

Dymitr Mendelejew i układ okresowy pierwiastków Dymitrij Mendelejew urodził się w 1834r. A zmarł w 1907.Był on rosyjskim cemikiem.Od 1864r. był profesorem Instytutu Technologicznego w Petersburgu,w latach 1865-1890 był profesorem...poleca85%
Chemia

Układ okresowy pierwiastów

Aby móc lepiej omówić dany temat, na początku podaję definicję pierwiastka chemicznego. Pierwiastek chemiczny jest to zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej (liczba porządkowa danego pierwiastka w układzie okresowym, równa liczbie protonów...poleca77%
Chemia

Układ okresowy pierwiastków

. Typy układów • tablica Mendelejewa • tablica Wernera • tablice spiralne Sens fizyczny układu okresowego Mendelejew twierdził, że własności chemiczne i fizyczne pierwiastków zmieniają się w sposóbpoleca85%
Chemia

Od kodu alchemików do współczesnej symboliki chemicznej

zawiłych znaków i symboli, np. metale łączono z planetami Układu Słonecznego: złoto ze Słońcem, srebro z księżycem, miedź z Wenus, rtęć z Merkurym, żelazo z Marsem, ołów z Saturnem i cynę z Jowiszempoleca85%
Historia

Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku

w 1869 roku układu okresowego pierwiastków , co z kolei zapoczątkowało nowoczesne badanie chemiczne. Właśnie wiek XIX zapoczątkował badania nad dotychczasowo nieznanym zjawiskiem promieniotwórczościpoleca82%
Chemia

Gazy szlachetne

UWAGI OGÓLNE Gazy szlachetne, helowce to potoczna nazwa pierwiastków z grupy XVIII układu okresowego . Są to hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon (oraz otrzymany sztucznie w 2002 rokupoleca85%
Chemia

Tlen

wszystkimi znanymi pierwiastkami, tworząc tlenki. Tlen rozpoczyna grupę VIA (16) układu okresowego pierwiastków . Istnieją dwie odmiany alotropowe tlenu: zwykły tlen złożony z cząsteczek