profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia świata od 1815 do 1939 rokupoleca85%
Politologia

Historia świata od 1815 do 1939

1. Pozycja Wielkich Mocarstw w latach 1871-1914. Austro-Węgry, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Niemcy. Od września 1814 roku do czerwca 1815 roku odbył się Kongres Wiedeński. Mówiono o sytuacji w Europie po upadku Napoleona. W kongresie brała...poleca85%
Historia

Historia gospodarcza Polski 1819-2000.

– 1939 1. Pomyślna koniunktura , charakteryzująca gospodarkę świata kapitalistycznego po 1923 roku , w niektórych krajach załamała się już w 1928 roku a) Wzrost produkcji niepoleca85%
Pedagogika

Historia wychowania

”. W 1934 r. otrzymał prawo wykładania na uniwersytecie (habilitacje). Prowadził wykłady od 1929 do 1939 r. Przybył do Torunia w 1945 r., gdy został utworzony wydział humanistyczny i katedra pedagogikipoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Historia Stosunków Międzynarodowych (pytania i odpowiedzi)

Rosji 1917 dla świata ( nie ma skutków) Przyczyny: Trwająca od trzech lat I WŚ ,porażki armii rosyjskiej i pogarszająca się sytuacja gospodarcza, zniechęcenie i upadek caratu, Rewolucja Lutowa 8-15 marca