profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia regionalizmupoleca85%
Kulturoznawstwo

Regionalizm- opracowanie do egzaminu

REGIONALIZM - MATERIAŁY NA EGZAMIN 1.HISTORIA REGIONALIZMU -Regionalizm na przykładzie literatury polskiej 2.DEFINICJE REGIONALIZMU (poszukiwanie własnej tożsamości) 3.Trzy SEMANTYCZNE (znaczeniowe) warstwy komunikacyjne w...poleca85%
Pedagogika

Regionalizm

1.HISTORIA REGIONALIZMU Nazwa ta powstała u schyłku 19 wieku we Francji- dążenie do uniezależnienia centrum. Nazywany był również prowincjonalizmem, nacjonalizmem i autonomizmem. Regionalizm akcentuje odrębność kulturową. . 2.DEFINICJE...poleca86%
Edukacja europejska

Polityka bezpieczeństwa Polski

Regionalizm w polityce bezpieczeństwa Polskipoleca92%
Socjologia

Globalizm a regionalizm

Termin " regionalizm ", choć z pewnością daleko mu do precyzyjności i jednoznaczności właściwej terminom stosowanym w tzw. naukach ścisłych, nie jest pojęciem abstrakcyjnym - tzn. opisujepoleca84%
Pedagogika

Tradycja i regionalizm w otoczeniu dziecka

ziemią. Regionalizm we współczesnej szkole ma szczególne znaczenie, wychowuje młodego człowieka przez przywiązanie do własnej ziemi. Obecnie dydaktyka przyjmuje za naczelną zasadę usamodzielnieniepoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Uniwersalizm a regionalizm praw człowieka

zrozumienie błędów i próby (często nieskuteczne) zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Postępujący rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństw warunkował rozwój i dostosowanie praw człowieka do obecnejpoleca84%
Wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze

.:województwo Śląskie *historyczne np.:narodowe np.:Polska 9. Regionalizm -aktywna postawa wyrażająca się : *zdobywaniem wiedzy,dotyczącej regionu *rozwojem gospodarczym , kultrowym *promocja regionu 10. Regionalizm w skrajnych przypadkach