profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia powstania Unii Europejskiejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia powstania Unii Europejskiej.

II wojna światowa spowodowała, iż zniszczeniu uległo wiele gospodarek krajów europejskich i w celu ratowania tych gospodarek większość rządów europejskich zaciągnęła poważne pożyczki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wojna natomiast...poleca87%
Geografia

Polska a Unia Europejska

Spis tresci: * Historia powstania Unii Europejskiej. * Unia Europejska i jej organy. * Stosunki RP-UE. * Różnice i obawy po przystąpieniu RP do UE. * Korzyści dla Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. * Rozwój rolnictwa...poleca85%
Historia

Historia Uni Europejskiej

Historia powstania Unii Europejskiej 19 września 1946 roku Winston Churchill, w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurychu, wzywał do pojednania francusko-niemieckiego i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Był to...poleca83%
Edukacja europejska

Historia powstania Unii Europejskiej

przykładem pokojowej współpracy". Vaclav Havel Pierwszym etapem tworzenia Unii Europejskiej było powołanie w 1951 roku w Paryżu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. U jej podstaw leżałopoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Polska a Unia Europejska - związki Polski z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi

strefy euro (na przykład: Wielka Brytania), oraz te, które do Unii Europejskiej dopiero przystępują. W tej właśnie grupie znajduje się Polska. Czy fakt powstania Unii Ekonomicznej i Monetarnejpoleca85%
Edukacja europejska

Historia Europy a historia Unii Europejskiej - ogólnoeuropejskie wartości w Europie jutra

starożytności… O ile historia Europy jako kontynentu jest bardzo obszerna, o tyle historia Unii Europejskiej jest zdecydowanie krótsza. Jednakże obie historie są ze sobą ściśle powiązane. Wydarzeniapoleca85%
Historia

Historia Unii Europejskiej

, które miały w rezultacie doprowadzić do stworzenia Unii Europejskiej . Po przeprowadzeniu wstępnej debaty, podjęto decyzję o zorganizowaniu szeregu równoległych konferencji międzyrządowych dotyczącychpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Unii Europejskiej

dziedziny życia. Stworzyło to dogodne warunki dla powstania i rozwoju Unii Europejskiej , która obecnie liczy 15 członków. 5 września 1944 r. zawarcie w Londynie Unii Celnej Beneluksu (Belgia