profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia polskiego parlamentaryzmupoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Władza w Polsce

Władza. Wszyscy do niej dążą. Ale czym jest władza? To możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi, zmuszania do pewnych działań lub do ich zaniechania, narzucania im swojej woli itp. Można wyróżnić władzę prawomocną,...poleca83%
Historia

Sejm na ziemiach polskich.

WSTĘP Geneza polskiego sejmu sięga pierwszych wieków naszej ery. Wtedy to, w plemionach słowiańskich nadrzędnym organem władzy były wiece. To zgromadzenie wszystkich wolnych mężczyzn należących do plemienia, decydowało o wyborze nowego księcia,...poleca84%
Historia

Historia Polskiego Parlamentaryzmu

W dziejach Polskiego Parlamentaryzmu mamy wiele osiągnięć. Największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 r. była Konstytucja z 3 Maja 1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną polską...poleca76%
Historia

Sejm walny

Sejm walny (tzw. wielki) - 1493r. - początek polskiego parlamentaryzmu; zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczpospolitej. Sejm składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Zbierał się co dwa lata i trwał sześć tygodni. Posłowie i...poleca83%
Polityka

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Władza

ważnych decyzji i ich akceptacji przez masy. Oczywiście może dojść do kryzysów. ? K. Pałecki ? źródło władzy politycznej jest samoistne, władza nie wymaga żadnego uzasadnienia 5. Władza w Polsce : apoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Władza sądownicza w Polsce

), - prawo rodzinne, - prawo administracyjne, - prawo skarbowe(finansowe), i inne. 2. Główne zasady państwa prawa: - prawo oskarżonego do obrony, - udział czynnika społecznego wpoleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Władza ustawodawcza i wykonawcza

WŁADZA WYKONAWCZA: Skład: · Prezydent · Rząd NAJWAŻNIEJSZE KOMPETENCJE PREZYDENTA: 1. Uprawnienia głowy państwa - reprezentowanie państwa na zewnątrz - mianowanie ambasadorów Polski ipoleca84%
Język polski

Władza - zaszczyt, zobowiazanie, siła niszcząca... Do jakich refleksji na ten temat skłaniają Cię poznane dzieła literackie i filmowe?

z namiętnością, a nawet pokusą. Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z niąpoleca85%
Polityka

Władza

tożsamym dla wszystkich nauk, pojęciem z pogranicza każdej dziedziny wiedzy. Można założyć, że władza stanowi kwintesencję egzystencji. W świecie fauny i flory władza urzeczywistnia się poprzez