profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Historia języka polskiegopoleca86%
Kulturoznawstwo

Historia komunikowania międzykulturowego

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 2 1.1. Czym jest komunikacja? 2 II. KOMUNIKACJA WCZORAJ 2 2.1. Historia Języka Polskiego 2 2.2. Historia telefonii 4 2.3. Historia telefonii komórkowej 4 2.4. Telegraf - jego działanie i historia 5...poleca85%
Dziennikarstwo

Periodyzacja dziejów języka polskiego

Periodyzacja dziejów języka polskiego: okresy przełomowe O historii języka w ścisłym znaczeniu tego słowa można mówić dopiero od chwili ukazania się pierwszych źródeł językowych. Wszystko, co orzeka o polszczyźnie sprzed tego okresu jest...poleca85%
Język polski

Najważniejsze procesy językowe w historii języka polskiego

Jakie były najważniejsze procesy językowe w historii języka polskiego i jakie ślady pozostawiły one we współczesnej polszczyźnie (podstawowe procesy fonetyczne i leksykalne- rozwój znaczeniowy wyrazów, zapożyczenia)? Pochodzenie języka...poleca85%
Historia

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Źródłosłowu wyrazu "retoryka" należy szukać w starożytnej Grecji. Słowo to pochodzi od rzeczownika rhetor, wywodzącej się od nie zachowanej w grece klasycznej formy czasownika reo - mówię celowo, stosownie, pięknie". Słowo rhetor miało w kulturze...poleca83%
Język polski

Historia języka polskiego

1 Język słowiański należy do indoeuropejskiej rodziny, zajmującą obszar od Indii po zachodnią Europę. 2 W II i III wieku p.n.e. z języka praindoeuropejskiego ukształtował się język prasłowiański. Zajmowali oni ziemię od Odry na zachodzie,...poleca88%
Język polski

Pochodzenie i najważniejsze zabytki języka polskiego

Materiału do badań nad pochodzeniem j. polskiego dostarczyła gramatyka porównawcza języka słowiańskiego i języka indoeuropejskiego. Z badań wynika, że w IV i III w. p. n. e. Na stepach rozciągających się od Niziny Pannońskiej (Węgry) na zachodzie...poleca85%
Dziennikarstwo

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej Początek samodzielnego rozwoju języka polskiego umownie datujemy na II poł. X w., łącząc ten fakt z rozwojem polskiej państwowości i przyjęciem chrztu w 966 r. Podstawę ogólnego...poleca85%
Język polski

Język polski jest wyrazem naszej kultury i tradycji.

Szanowni Państwo, chciałam podzielić się uwagami na temat użytkowania naszego języka ojczystego. Polszczyzna zmienia się w takim tempie, że nie nadążają za tymi zmianami już nie tylko szeroko rozbudowane słowniki, ale także zwykli użytkownicy....poleca85%
Język polski

Pochodzenie języka polskiego

Podział języków słowiańskich 1. Grupa zachodniosłowiańska: język polski, dolnołużycki, górnołużycki, czeski i słowacki; 2. Grupa wschodniosłowiańska: język rosyjski, ukraiński i białoruski; 3. Grupa południowosłowiańska: język...poleca84%
Dziennikarstwo

Periodyzacja jezyka polskiego

periodyzacja jezyka polskiego