profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia Jasnej Górypoleca86%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - Jasna Góra i katedra wrocławska

Częstochowa żyje rytmem przybywających tu pielgrzymek - każdego roku miejscowość odwiedza 4 miliony pątników. Ich celem jest Jasna Góra, leżąca po zachodniej stronie miasta, nazywanej niegdyś starą Częstochową. Klasztor Paulinów, wybudowany na...poleca85%
Język polski

Czestochowa - moje miasto

Mieszkam w Częstochowie, która jest położona na wapiennych wzgórzach rozciągających się od Krakowa do Wielunia(Szlak Orlich Gniazd) nad rzeka Wartą. Moje miasto jest słynne na całym świecie ze względu na klasztor zwany Jasną Górą. W zachodniej...poleca85%
Historia

Jasna Góra.

Klasztor został ufundowany przez króla węgierskiego i polskiego Ludwika za pośrednictwem Władysława Opolczyka, brata ciotecznego króla Ludwika. Fundacja klasztoru przebiegła w 1382 roku. W czerwcu 1382 roku przybyła na wzgórze jasnogórskie grupa...poleca83%
Geografia

Częstochowa - Jasna Góra - fakty i ciekawostki

W XIV wieku pochodzący z Węgier paulini wznieśli na jasnogórskim wzgórzu klasztor oraz gotycki kościół. W połowie XVII stulecia rozbudowano go, tworząc potężną twierdzę, która w swoich dziejach odparła ataki wielu armii. W 855 roku była oblegana...poleca83%
Język polski

Borys Godunow – Modest Musorgski, Opera Wrocławska

Borys Godunow – Modest Musorgski 8 maja 2011r, Opera Wrocławska W ówczesną niedziele miałam okazje uczestniczyć w operze Modesta Musorgskiego „Borys Godunow” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiegopoleca85%
Geografia

Omów procesy urbanizacyjne i migracyjne w Polsce.

. Rozmieszczenie miast w Polsce jest nierównomierne. Najgęściej na terenach związanych z początkami państwa polskiego (Wielkopolska, Kujawy) oraz z uprzemysłowieniem (Górny i Dolny Śląsk). Osiągnięciempoleca76%
Historia

Drzewo genealogiczne Piastów

. 29.12.1249r. | Przemysł I + Elżbieta Wrocławskapoleca85%
Geografia

Rozwój osadnictwa miejskiego

zachodniopomorskie i pomorskie. Wiąże się to z uprzemysłowieniem Śląska oraz rolą, jaką odgrywa w zaludnieniu tego regionu aglomeracja trójmiejska z jej funkcjami portowymi i przemysłowymi. W Polsce za miastopoleca86%
Dziennikarstwo

Media lokalne- Wrocław

również głębszemu zrozumieniu miejscowych wydarzeń, zjawisk i procesów. W Polsce w chwili obecnej termin „media lokalne”- biorąc zasięg rozpowszechniania- określa: 1) media regionalne- nadawane na